Fundusze europejskie

Firma Urban podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji za pomocą Funduszy Europejskich.

Dotacja została przyznana na projekty związane z internacjonalizacją firmy PHU URBAN BOGUSŁAWA URBAN

Schemat: 1.4.1.B.c Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne: projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

 

Numer projektu: RPDS.01.04.01-02-00-42/17 „internacjonalizacja firmy PHU URBAN BOGUSŁAWA URBAN”

 

20years

20 lat

na rynku

jakosc

94%

Klientów ceni firmę Urban
za jakość i terminowość

offer

96%

Klientów jest zadowolonych z obsługi
i zakresu proponowanej oferty

Badania przeprowadzone w grudniu 2016 roku na grupie badwczej 50 osób